Muistutus: Abstraktit Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamiseen 11.11. mennessä - Call for Abstracts for the Adult education conference in Jyväskylä 02/2016

12.10.2015


Muistuttelemme, että aikaa jättää abstrakti Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamiseen on jäljellä noin kuukauden verran - jätäthän paperisi 11.11. mennessä. Nähdään Jyväskylässä! Lisätietoja alla sekä osoitteessa http://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/tutkimuspaivat/2016/

Call for abstracts for the Adult Education Conference on February 18-19, 2016 at the University of Jyväskylä, organized by the Finnish Society for Research on Adult Education and the University of Jyväskylä, Faculty of Education. Presentation can be held also in English in some of the thematic groups. Send your abstract by November 11, 2015. For more information go to http://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/tutkimuspaivat/2016/teemaryhmat/

- Kutsua saa jakaa vapaasti eteenpäin - Feel free to forward the CfP -


Tervetuloa pitämään esitys Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa!

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen järjestetään Jyväskylässä 18.–19.2.2016 teemalla Oppiminen, luovuus ja tunteet aikuisuuden elämänkentillä.

Tutkijatapaamisen teema koskettaa monipuolisesti ja monitieteisesti aikuiskasvatuksen kentän tutkijoita, opiskelijoita, asiantuntijoita, johtajia ja kehittäjiä. Tämän päivän aikuinen toimija on monenlaisten oppimishaasteiden edessä. Häneltä odotetaan jatkuvaa itsensä kehittämistä, monipuolista osaamista, ketteryyttä, luovia ratkaisuja työelämässä, perheen ja työn sujuvaa yhteensovittamista, notkeaa identiteetin muokkausta sekä aktiivista vaikuttamista ja osallisuutta eri elämänkentillä.

Tutkijatapaaminen suuntaa huomion aikuisten oppimiseen, luovuuteen ja tunteisiin eri elämänkentillä varhaisaikuisuudesta kypsään aikuisuuteen ja vanhuuden elämänvaiheeseen. Lisäksi tapaamisessa pohditaan ja innovoidaan, miten oppimista, luovuutta, identiteettityötä, aktiivista osallisuutta ja tasapainoilua eri elämänkenttien ristipaineessa voidaan edistää niin työelämässä, aikuiskoulutuksessa kuin vapaassa sivistystyössä.

Tapahtuman pääpuhujat ovat Päivi Tynjälä (Jyväskylän yliopisto) ja
Jarkko Rantanen (Academy of Emotions).


Tapahtumassa järjestetään 26 teemaryhmää. Mikäli haluat pitää esityksen tutkijatapaamisessa kokoontuvassa teemaryhmässä, lähetä esityksesi abstrakti ryhmän vetäjälle viimeistään 11.11.2015. Teemaryhmien kuvaukset ja niiden vetäjien yhteystiedot sekä ohjeet abstraktin laatimiseen löytyvät tapahtuman nettisivuilta: http://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/tutkimuspaivat/2016/teemaryhmat/

Lisätietoa tapahtumasta: http://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/tutkimuspaivat/2016/


Syysterkuin,
Katja Vähäsantanen, Susanna Paloniemi & Päivi Hökkä
Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisen 2016 koordinaatioryhmästä