Vuonna 2016 opiskelijastipendit jaettiin Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa Jyväskylässä  Jenni Ovaskalle (Helsingin yliopisto, ansiokas pro gradu), Heidi Ponsiluomalle (Turun yliopisto, ansiokas pro gradu) sekä Arla Aittamaalle (Itä-Suomen yliopisto, yhteiskunnallinen aktiivisuus sekä ansiokas kandityö). ATS ja KVS onnittelevat stipendiaatteja! 

 

Ilmianna aikuiskasvatuksen rajojen rikkoja!

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura palkitsevat ansioituneita aikuiskasvatuksen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita Aikuiskasvatus-tiedelehden vuosikerralla ja sadan euron suuruisella stipendillä. Opiskelijastipendi jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa.

Palkitsemiskriteereissä painotetaan toimintaa aikuiskasvatuksen ja aikuiskasvatustieteen hyväksi palkintolehden tunnuslauseen ”Rajoja rikkova tiedelehti” hengessä. Stipendi voidaan myöntää esimerkiksi seuraavin perustein, mutta myös muut hyvät perustelut otetaan huomioon:

  • Ansiokas opinnäytetyö (kandi, pro gradu, lisensiaattityö, väitös).
  • Yhteiskunnallinen aktiivisuus, esim. alan erilaisissa verkostoissa tai vapaaehtoistoiminnassa.
  • Aiheiden nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
  • Toiminta alan tutkimuksen, käytännön tai politiikan kentillä tai niiden välillä.

Tiedätkö vaikkapa

  • ainejärjestöaktiivin, joka on onnistunut lisäämään kanssaopiskelijoiden teoreettista tai toiminnallista kiinnostusta aikuisväestön sivistyksellisiä ja koulutuksellisia tasa-arvokysymyksiä kohtaan?
  • opiskelijan, joka on pyrkinyt vahvistamaan aikuiskasvatustieteen yhteiskuntarelevanssia?
  • opiskelijan, joka on herättänyt sivistysyliopiston tai -yhteiskunnan vahvistamiseen suuntautunutta kriittistä asennoitumista?

Jätä ehdotuksesi!


Ehdokkaita voivat tarjota vapaasti kaikki alan toimijat opetus- ja tutkimushenkilökunnasta järjestötoimijoihin ja opiskelijoihin, ja niin edelleen. Palkittavan pääaine voi olla myös muu kuin aikuiskasvatustiede. 

Vapaamuotoisen ehdotuksen (myös ruotsin- tai englanninkielisen) voi lähettää ATS:n sihteerille osoitteeseen ats.sihteeri@gmail.com otsikolla ”Aikuiskasvatuksen rajojen rikkoja”. Liitä mukaan omat yhteystietosi mahdollisia kysymyksiä varten sekä stipendiehdokkaan yhteystiedot. 

ATS:n johtokunta valitsee palkittavat, jotka julkistetaan Joensuussa Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä helmikuussa 2018.

Jätä ehdotus 17.12.2017 mennessä.