Aikuiskasvatuksellinen teko -kunniakirjalla palkittiin 2018 Karin Filander.

Vuonna 2018 opiskelijastipendit jaettiin AITU2018:ssa Joensuussa ansiokkaista pro graduista KM Liisa Nyblomille (UTA) sekä KM Yuan Wangille (UEF). 

Vuonna 2016 opiskelijastipendit jaettiin Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa Jyväskylässä  Jenni Ovaskalle (Helsingin yliopisto, ansiokas pro gradu), Heidi Ponsiluomalle (Turun yliopisto, ansiokas pro gradu) sekä Arla Aittamaalle (Itä-Suomen yliopisto, yhteiskunnallinen aktiivisuus sekä ansiokas kandityö).

ATS ja KVS onnittelevat palkinnonsaajia! 

 

Yhdistyksen stipendit ja palkinnot

Aikuiskasvatuksellinen teko -kunniakirja

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura jakaa Aikuiskasvatuksellinen teko -tunnustuksen aikuiskasvatuksen ja aikuiskasvatustieteen hyväksi tehdystä työstä Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien yhteydessä. Tunnustus on jaettu vuodesta 2018 lähtien, jolloin sen vastaanotti ensimmäisen kerran dosentti Karin Filander Tampereen yliopistosta. 

Rajojen rikkoja -opiskelijastipendi

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura palkitsevat ansioituneita aikuiskasvatuksen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita Aikuiskasvatus-tiedelehden vuosikerralla ja sadan euron suuruisella stipendillä. Opiskelijastipendi jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa.

Palkitsemiskriteereissä painotetaan toimintaa aikuiskasvatuksen ja aikuiskasvatustieteen hyväksi palkintolehden tunnuslauseen ”Rajoja rikkova tiedelehti” hengessä. Stipendi voidaan myöntää esimerkiksi seuraavin perustein, mutta myös muut hyvät perustelut otetaan huomioon:

  • Ansiokas opinnäytetyö (kandi, pro gradu, lisensiaattityö, väitös).
  • Yhteiskunnallinen aktiivisuus, esim. alan erilaisissa verkostoissa tai vapaaehtoistoiminnassa.
  • Aiheiden nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun.
  • Toiminta alan tutkimuksen, käytännön tai politiikan kentillä tai niiden välillä.

Stipendin voi saada esim.

  • ainejärjestöaktiivi, joka on onnistunut lisäämään kanssaopiskelijoiden teoreettista tai toiminnallista kiinnostusta aikuisväestön sivistyksellisiä ja koulutuksellisia tasa-arvokysymyksiä kohtaan.
  • opiskelija, joka on pyrkinyt vahvistamaan aikuiskasvatustieteen yhteiskuntarelevanssia.
  • opiskelija, joka on herättänyt sivistysyliopiston tai -yhteiskunnan vahvistamiseen suuntautunutta kriittistä asennoitumista.

Voit tarjota ehdokkaita seuraavasti:

  • Lähetä vapaamuotoinen ehdotus (myös ruotsin- tai englanninkielisen) ATS:n sihteerille osoitteeseen ats.sihteeri@gmail.com
  • Liitä mukaan omat yhteystietosi mahdollisia kysymyksiä varten sekä stipendiehdokkaan yhteystiedot. 

ATS:n johtokunta valitsee palkittavat, jotka julkistetaan Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien yhteydessä. Seuraava AITU järjestetään 2020.