Vuonna 2016 opiskelijastipendit jaettiin Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa Jyväskylässä  Jenni Ovaskalle (Helsingin yliopisto, ansiokas pro gradu), Heidi Ponsiluomalle (Turun yliopisto, ansiokas pro gradu) sekä Arla Aittamaalle (Itä-Suomen yliopisto, yhteiskunnallinen aktiivisuus sekä ansiokas kandityö). ATS ja KVS onnittelevat stipendiaatteja! 

Aikuiskasvatuksen opiskelijastipendi aikuiskasvatuksen rajojen rikkojille

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ja Kansanvalistusseura palkitsevat ansioituneita aikuiskasvatuksen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita Aikuiskasvatus-tiedelehden vuosikerralla. Opiskelijastipendi jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa.

Palkitsemiskriteereissä painotetaan toimintaa aikuiskasvatuksen ja aikuiskasvatustieteen hyväksi palkintolehden tunnuslauseen ”Rajoja rikkova tiedelehti” hengessä. Stipendi voidaan myöntää esimerkiksi seuraavin perustein, mutta myös muut hyvät perustelut otetaan huomioon:

  • Ansiokas opinnäytetyö (kandi, pro gradu, lisensiaattityö, väitös).
  • Aktiivisuus alalla ja alan erilaisissa verkostoissa. Esim. aiheiden nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osallistuminen alan keskusteluun; yhteiskunnallinen aktiivisuus kuten osallistuminen järjestötoimintaan; toiminta alan tutkimuksen, käytännön tai politiikan kentillä tai niiden välillä.

Tiedätkö vaikkapa ainejärjestöaktiivin, joka on onnistunut lisäämään kanssaopiskelijoiden teoreettista tai toiminnallista kiinnostusta aikuisväestön sivistyksellisiä ja koulutuksellisia tasa-arvokysymyksiä kohtaan? Tai opiskelijan, joka on pyrkinyt vahvistamaan aikuiskasvatustieteen yhteiskuntarelevanssia? Tai kenties opiskelijan, joka on herättänyt sivistysyliopiston tai -yhteiskunnan vahvistamiseen suuntautunutta kriittistä asennoitumista? Jätä ehdotuksesi!

Palkittavan opiskelijan pääaine voi olla myös muu kuin aikuiskasvatustiede. Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös jatko-opiskelijoita voi ehdottaa.

Ehdokkaita voivat tarjota vapaasti kaikki alan toimijat opetus- ja tutkimushenkilökunnasta esimerkiksi järjestötoimijoihin ja kanssaopiskelijoihin.

Vapaamuotoisen ehdotuksen voi lähettää ATS:n sihteerille osoitteeseen ats.sihteeri@gmail.com otsikolla ”Aikuiskasvatuksen opiskelijastipendi”. Liitä mukaan omat yhteystietosi mahdollisia kysymyksiä varten sekä ehdotetun opiskelijan yhteystiedot. 

ATS:n johtokunta valitsee palkittavat, jotka julkistetaan Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien yhteydessä.

Lisätiedot: tiedottaja Jenni Pätäri (ats.tiedottaja@gmail.com)


Seuraavat stipendit jaetaan Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä, jotka järjestää Itä-Suomen yliopisto helmikuussa 2018. Ehdotuksia voi jättää 1.6.2016 alkaen.