SAKKE-sarja

Aikuiskasvatus ja demokratian haaste (toim. Risto Rinne & Arto Jauhiainen) 2011
Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita (toim. Kari Kantasalmi & Mauri Nest) 2014
Aikuisten kasvu ja aktivointi (toim. Anja Heikkinen & Eeva Kallio) 2014

Suomalaisen Aikuiskasvatuksen Kentät ja Kerrostumat

ATS on ollut mukana käynnistämässä yhteistyössä KVS:n ja VST ry:n kanssa kirjasarjahanketta Suomalaisen Aikuiskasvatuksen Kentät ja Kerrostumat (SAKKE).

Neljäosaista teossarjaa läpäisee aikuiskasvatuksen laaja tulkinta: ilmiöitä ja teorioita käsitellään vapaan sivistystyön, ammattikasvatuksen, henkilöstön ja organisaation kehittämisen sekä korkea-asteen kasvatuksen ja niiden keskinäisten suhteiden kannalta.

Kirjasarjan ensimmäinen osa Aikuiskasvatus ja demokratian haaste (toim. Risto Rinne & Arto Jauhiainen) julkaistiin syksyllä 2011. Teoksen julkaisija on Kansanvalistusseura.

Toinen osa Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita (toim. Kari Kantasalmi & Mauri Nest) sekä kolmas osa Aikuisten kasvu ja aktivointi (toim. Anja Heikkinen & Eeva Kallio) julkaistiin joulukuussa 2014. Julkaisija on Tampere University Press.

Neljäs osa Aikuiskasvatuksen muuttuvat paradigmat (toim. Anja Heikkinen & Jukka Tuomisto) on tekeillä.

Sarjan päätoimittaja on professori Anja Heikkinen.

PDF-tiedostoSAKKE-lukijalle (23 kB)
Tutustu SAKKE-teossarjaan (päätoim. Anja Heikkinen)
PDF-tiedostoEsite_Aikuiskasvatus ja demokratian haaste.pdf (261 kB)
PDF-tiedostoEsite_Valistajia....pdf (4.9 MB)
PDF-tiedostoEsite_Aikuisten kasvu.pdf (1.2 MB)