PDF-tiedostoAikuiskasvatus on tutkimisen ja asiantuntemuksen arvoinen (1.4 MB)
Anja Heikkinen & Sini Teräsahde | Aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatiot. (AITURI)-hankkeen loppuraportti, huhtikuu 2011
PDF-tiedostoAITURI-Project in English (27 kB)
International Research-Field Policy Collaboration in Adult Education | Introduction in English

Aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatiot

Aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatiot -hanke kartoitti aikuiskasvatusalan toimijoita ja yhteistyötä. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura koordinoi hanketta 2010—2011.


AITURI on opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta saanut hanke aikuiskasvatusalan tutkimuksen, koulutuksen järjestäjien, kentän ammattilaisten sekä hallinnon ja politiikan asiantuntijoiden verkoston ja yhteistyön kehittämiseksi. Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura on jo vuosia keskustellut verkoston kehittämisestä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallituksen, entisen Aikuiskoulutusneuvoston, koulutusorganisaatioiden sekä alan ammattilaisten kanssa. Yhteyksien kehittäminen on ajankohtaista ja tärkeää erityisesti nyt, kun suomalainen aikuiskasvatus ja -koulutus sekä sen hallintajärjestelmä muuttuvat.

Yhteistoimintaa kaivataan

Hankkeen lähtökohtana ovat aikuiskasvatuksen hajanaiset toimintakentät sekä heikot yhteydet alan toimijoiden välillä. Erilaisilla ja eri-ikäisillä aikuisoppijoilla ei ole etujärjestöä tai puolestapuhujaa. Aikuisten kasvua ja oppimista sääteleviä ratkaisuja tehdään valtaosin kansan- ja liiketaloudellisin sekä työvoimapoliittisin perustein sekä työmarkkinajärjestöjen intressien ehdoilla eikä tieteellinen tutkimus näy päätösten perustana. Kentän aikuiskasvattajilla — ammattilaisilla ja asiantuntijoilla — ei myöskään ole heitä yhdistävää organisaatiota.

Vaikka aikuiskasvatus on Suomessa pääaineena seitsemässä yliopistossa, pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä ei ole vielä syntynyt. Opinnäytetutkimuksistakin suurin osa jää hyödyntämättä aikuiskasvatuksen käytänteiden kuvaamisessa, kehittämisessä ja päätöksenteon tukemisessa. Toimijoiden väliset yhteydet ja kosketuspinnat ovat piiloisia tai niitä ei ole. Tarvitaan aikuiskasvatuksen toimijoita kokoavaa foorumia, jossa keskustellaan avoimesti kunkin toiveista ja odotuksista.

Keskeiset tahot aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyössä ovat yliopistot tutkijoineen, työmarkkinajärjestöt ja muut etujärjestöt, alan ammattilaiset asiantuntija- ja esimiestehtävissään, koulutuksen järjestäjät (vapaa sivistystyö, yliopisto-opetus) sekä ministeriöt. 

Keinoja ja tavoitteita

AITURI-hankkeessa tarkastellaan aikuiskasvatusalan nykyisiä yhteyksiä ja merkityksiä toimijoille. Hankkeen työryhmä tekee kyselyjä ja haastatteluja ilmiön kartoittamiseksi, järjestää keskustelu- ja ideointitilaisuuksia sekä testaa syntyvien toimintamallien toimivuutta intressiryhmiä edustavissa paneeleissa. Työryhmä tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriön, koulutuksen järjestäjien, alan ammattilaisten ja muiden järjestäytyneiden tahojen harkittavaksi uusia, tutkimusta, kentän toimintaa sekä politiikantekoa yhdistäviä, rakenteita ja toimintamalleja.

Hankkeen työryhmä

Anja Heikkinen, Tampereen yliopisto | tutkimus; Pertti Pitkänen, OPH |  opetushallinto; Leena Saloheimo, VSY |  vapaa sivistystyö; Pauliina Venho, AIKE Oy |  ammatillinen aikuiskoulutus; Sini Teräsahde, koordinaattori


Teksti: Sini Teräsahde

 
AjankohtaTapaaminen
19.2.2010Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen
10.4.2010SPECIAn kasvatustieteilijäpäivä | Helsinki
20.4.2010AIKE:n rehtoripäivät | Helsinki 
26.4.2010Elinikäisen oppimisen neuvoston työjaoston kokous
27.5.2010Vapaan sivistystyön oppilaisten edustajien ajankohtaistilaisuus | Sastamala
10.6.2010Kansalaisopistojen ajankohtaistilaisuus (KoL) | Kankaanpää
11.6.2010Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran yleiskokous | Tampereen yliopisto
24.—25.8.2010Vapaan sivistystyön tutkijoiden tapaaminen | Oriveden opisto
23.—29.9.2010ESREA-konferenssi | Linköping
15.—16.11.2010Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät | Helsinki
25.—26.11.2010Kasvatustieteen päivät | Rovaniemi
3.—4.12.2010TGF3-tutkimusseminaari, "Who sets the agenda in lifelong learning | Tampereen yliopisto
  
26.4.2010Työryhmän kokous | Opetushallitus 
27.5.2010Työryhmän kokous | Hotelli Ellivuori, Sastamala 
7.9.2010Työryhmän kokous | AIKE, Sörnäistenkatu 1
9.11.2010Työryhmän kokous | Opetushallitus