Aikuiskasvatuksen monet toimijat ja verkostot

Yliopistot

Ks. listaus yliopistoista ja alan opiskelijajärjestöistä Aikuiskasvatus-etusivulta.

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK

Ks. myös

Nuorten tutkijoiden klubi

Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto UCEF


Poliittinen päätöksenteko, hallinto ja asiantuntijaelimet

OKM

OPH

Koulutuksen arviointineuvosto


Kotimaisia tutkimus- ja tiedeseuroja sekä tutkimusverkostoja

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry

Korkeakoulututkimuksen seura ry CHERIF

Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys PraBa

Mediakasvatusseura

Nuorisotutkimusseura

Ongelmaperustaisen oppimisen seura ProBell ry

Rhizome of Critical Studies in Education of Adults

Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -yhteistutkimusohjelma, SVV

Sosiaalipoliittinen yhdistys

Suomalainen Tiedeakatemia

Suomen kasvatustieteellinen seura

Suomen Tiedeseura

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Suomen sosiaalipedagoginen seura

Työelämän tutkimusyhdistys

Westermarck-seura


Alan kansainvälisiä tutkimusseuroja ja -verkostoja

American Educational Research Association (AERA)

Baltic Region Association for Research in Adult Education BARAE

European Association for Distance Learning EADL

European Association for Distance Learning (EADL)

European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)

European Educational Research Association EERA

European Society for the Research on the Education of Adults ESREA

European Universities Continuing Education Network EUCEN

International Society for Cultural and Activity Research, ISCAR

International Standing Conference for the History of Education (ISCHE)

International Study Association on Teachers and Teaching ISATT

National Institute of Adult Continuing Education NIACE

Nordic Educational Research Association (NERA)

Society for Research into Higher Education (SRHE)

VET&Culture, Vocational Education and Training & Culture

World Educational Research Association WERA


Alan keskus- ja edunvalvontajärjestöjä

Tiede, tutkimus ja korkeakoulut

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE

Sivistystyönantajat ry 

Suomen yliopistot UNIFI ry

Tieteellisten Seurain Valtuuskunta TSV


Vapaa sivistystyö

Kansalaisopistojen liitto KOL ry

Kansanopistoyhdistys

Opintokeskukset ry

Suomen kesäyliopistot

Urheiluopistojen yhdistys

Vapaa Sivistystyö VST ry

European Association for the Education of Adults EAEA  (Jäseniä Suomessa ovat mm. Kansanvalistusseura, Vapaa Sivistystyö ry ja Iltakoulujen liitto)


Alan ammattijärjestöjä

Akava

Professoriliitto

Tieteentekijöiden liitto

Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Aikuiskouluttajien liitto AKOL

SPECIA - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry


STTK

Opetus- ja sivistysalan yhdistys TOSI ry

Aikuisoppilaitosten toimihenkilöliitto ATL ry

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry


Muita, mm.

Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry