Selvityshenkilöt pohtimaan kansalaisten henkilökohtaisia koulutustilejä

15.11.2011

Julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla

15-11-2011

Opetusministeri Jukka Gustafsson on asettanut professori Erno Lehtisen ja valtiotieteen maisteri Ida Mielityisen laatimaan esityksen kansalaisten henkilökohtaisten koulutustilien muodosta ja käyttöönotosta. Raportin tulee sisältää esitykset tilien toteuttamistavasta ja käytön laajuudesta, rahoituksesta ja rahoituksen kohdentamisperiaatteista sekä käyttöönoton aikataulusta. Selvitys keskittyy koulutustilimallien osalta julkiseen rahoitukseen.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää aikuiskoulutuksen julkisen rahoituksen uudistamista tavoitteenaan tukea kansalaisten yksilöllisiin koulutustarpeisiin vastaamista siirtymällä kansalaisten henkilökohtaisiin koulutustileihin.

Selvitystyön tueksi nimitetään ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitosta. Selvityshenkilöiden on toimittava yhteistyössä kaikkien keskeisten aikuiskoulutuksen sidosryhmien kanssa.

Selvityshenkilöiden on jätettävä eri vaihtoehtoja esittelevä väliraportti 31.5.2012 mennessä ja loppuraportti 15.11.2012 mennessä.