Aikuiskasvatuksen Tutkijatapaaminen 2012

1.6.2011

Aikuiskasvatus marginaaleissa ja rajapinnoilla

Seuraava Aikuiskasvatuksen Tutkijatapaaminen järjestetään 16.2.—17.2.2012 Helsingin yliopistossa. Seuraavassa on lyhyt keskustelunavaus tapaamisen teemoista jo ennakkoon kesäisinä terveisinä Tutkimusseurasta. Tutkijatapaamisesta tiedotetaan säännöllisesti seuran verkkosivuilla ja sähköpostilistalla. Seuraava tiedote ilmestyy elokuussa.


Aikuiskasvatus tieteenalana

Aikuiskasvatus on tieteenalana pohtinut usein moninaisia ammatillisia kenttiään ja oman olemassa olonsa oikeutusta. Kerta toisensa jälkeen se on löytänyt itsensä erilaisista marginaaleista ja rajapinnoilta tieteen ja tutkimuksen hierarkioissa. Toisaalta marginaalit ja rajapinnat ovat aikuiskasvatuksen tutkijoille uuden tiedon, luovuuden, inspiraation ja kriittisen tutkimuksen lähteitä. Aikuiskasvatus ei ole yksi, vaan monta ja moninaista. Aikuiskasvatustutkijat voivat löytää itsensä korkeakoulututkimuksen ja -pedagogiikan, työelämän tutkimuksen ja henkilöstövoimavarojen kehittämisen sekä asiantuntijuustutkimuksen, elinikäisen oppimisen ja koulutuspolitiikan tutkimuksen, vapaan sivistystyön sekä sosiaalipedagogisesti orientoituneen pedagogisen tuen, elämänhallinnan ja osallisuuden sekä syrjäytymisen kentiltä.

Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus

Aikuiskasvatuksen tutkimus koskettaa teoreettisesti aikuisuuden siirtymiä ja uudelleenmäärittelyn kysymyksiä sekä aikuisuuden kasvun, kehittämistyön sekä koulutuksen kysymyksiä varhaisaikuisuudesta kypsään aikuisuuteen aina vanhuuden ikävaiheeseen saakka. Kolmannen ja neljännen iän kysymykset sekä ohjauksellisuuteen liittyvät kysymykset nousevat entistä keskeisempään asemaan suomalaisen yhteiskunnan ikärakenteiden muutosten myötä myös aikuiskasvatustutkimuksessa. On aika tuoda marginaalit ja rajapinnat keskusteluun ja näyttää, kuinka niissä syntyy liikettä, vastarintaa ja voimaa, joka voi mahdollistaa uudenlaista tietoa, yhteisöllisyyttä ja tutkimuksellista vuoropuhelua.

Tutkijatapaamista odotellessa

Call for papers ja alustava ohjelma | alkusyksy

Työryhmätiedustelut: Hanna Toiviainen | hanna.toiviainen(at)helsinki.fi 
Yhteys: Ulpukka Isopahkala-Bouret  | ulpukka.isopahkala(at)helsinki.fi tai Kristiina Brunila | kristiina.brunila(at)helsinki.fi


Seuraa ATS:n verkkosivua. Tutkijatapaamisesta kerrotaan lisää myös seuraavassa Aikuiskasvatus-lehdessä 3/2011, joka ilmestyy syyskuussa.