Kirjauutuus vallasta ja toimijuudesta

29.5.2011

Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa

Miten valtaa käytetään? Miten toimijuus näkyy aikuiskasvatuksessa? Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa -kirjassa asiantuntijat pohtivat, miten valta ja toimijuus ilmenevät koulutuksessa ja työssä. Toimijuuden merkitys korostuu yhteiskunnan ja työelämän muutoksissa. Valta luo edellytyksiä toimijuudelle ja rajoittaa sitä. Kirjassa käsitellään erilaisia vallan muotoja, jotka ulottuvat hienovaraisesta sosiaalisen suhteen säätelystä suoranaiseen pelotteluun.

Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja soveltuu kaikille aikuiskasvatuksen ammattilaisille. Se tarjoaa uutta asiantuntijatietoa erityisesti kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijoille ja opiskelijoille.

Anneli Eteläpelto, Tuula Heiskanen ja Kaija Collin (toim.)
Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa: aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja
ISBN 978-951-9140-51-3, 372 sivua, 32 euroa.

Tutustu ja tilaa Kansanvalistusseuran verkkokaupasta.

Lisätiedot ja lehdistökappaleet: Kansanvalistusseura, kustannustoimittaja Paula Immonen, paula.immonen(at)kvs.fi, puh. 020 7511 595.