Ilmoittaudu Kasvatustieteen päiville

9.10.2018

39. kasvatustieteen päivät Tampereella 15.-16. marraskuuta

Päivien teemana on Hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa.

"Hyvyys, totuus ja kauneus ovat kasvatuksen ajattomia itseisarvoja ja arvokkaan elämän perusteita. Kasvatus on kietoutunut oman aikansa vallitseviin käsityksiin, ideologioihin, aatteisiin ja valtasuhteisiin.  Siksi kasvatuksen arvonäkökulma kehkeytyy eri aikakausien ja erilaisten yhteiskuntien erityispiirteiden ja vallitsevien ideologisten käsitysten piirissä.  Koulutuksen ja kasvatuksen ympäristöt ja teknologia ovat puolestaan erottamattomassa yhteydessä esteettisiin arvioihin. Muuttuvista arvotulkinnoista huolimatta kasvatustehtävä alkaa jokaisen lapsen kanssa alusta, ja tämä perustilanne on annettuna kaikissa yhteisöissä, kaikkina aikoina.

Kasvatuksen tehtävänä on luoda toivoa ja luottamusta elämän arvoon ja merkityksellisyyteen. Kasvatuksen päämäärä edellyttää käsitystä siitä, mitä ja millainen ihminen on, mitä pidämme ihmisen kasvussa arvokkaana, ja millä perusteilla ja mistä lähteistä tämä arvokas määrittyy. Jokainen sukupolvi joutuu ratkaisemaan suhteensa ihmisyyden probleemaan ja siten tulkitsemaan suhdettaan kasvatuksen itseisarvoihin, hyvyyteen, totuuteen ja kauneuteen. Meidän aikamme joutuu pohtimaan arvokkaan ihmiselämän kysymyksiä globaalisten pirullisten ongelmien keskellä. Millaisia haasteita nämä ongelmat asettavat kasvatustieteille? Kasvatustieteen päivillä pohdimme näitä haasteita sekä yritämme löytää niihin ratkaisuja.

Päivien pääpuhujat ovat filosofi-kasvatustieteilijä, professori Zhang Hua (East China Normal University, Kiina) ja ohjaaja-taiteilija Marita Liulia (Suomi)."

Linkki ilmoittautumissivulle.