Narraren monitieteinen kevätseminaari väitöskirjatutkijoille 21.5. Tampereella

12.3.2018

KUTSU: NARRAREN MONITIETEINEN KEVÄTSEMINAARI VÄITÖSKIRJATUTKIJOILLE 21.5.2018, Tampereen yliopisto


Motivaatiokirjeet 1.4. mennessä!


CFP: NARRARE INTERDISCIPLINARY SPRING SEMINAR FOR PhD RESEARCHERS May 21, 2018, University of Tampere


Deadline for motivational letters April 1
 Tutkitko väitöskirjahankkeessasi kertomuksia tai käytätkö esimerkiksi kerronnallisia menetelmiä? Monitieteinen kertomuksen tutkimuksen keskus Narrare järjestää kolmatta kertaa kevätseminaarin väitöskirjatutkijoille Tampereella maanantaina 21.5.2018. Tarjoamme mahdollisuuden verkostoitua sekä kehittää kertomukseen ja kerronnallisuuteen liittyviä teorioita, metodeja ja erilaisten aineistojen analyysiä monitieteisessä toimintaympäristössä. Osallistujien töitä kommentoivat keskuksen eri tieteenaloja edustavat kokeneet tutkijat ja professorit. Tänä vuonna vierailevana kommentoijana toimii tällä hetkellä Helsingin tutkijakollegiumissa vieraileva professori Ann Phoenix (Professor of Psychosocial Studies, Thomas Coram Research Unit, UCL Institute of Education, University of London).


Voit osallistua seminaariin max 8 liuskan mittaisella paperilla, joka sisältää (1) lyhyen metodin/teoriakehyksen esittelyn, josta käy ilmi tutkimuskysymys, aineisto, sekä tutkimuksesi suhde kertomuksen tutkimuksen kenttään (1–2 sivua); (2) analyysin aineistostasi (max 4 sivua); (3) jos mahdollista, edustavan katkelman käyttämästäsi aineistosta (1–2 sivua). Teksti voi olla englanniksi tai suomeksi. Odotamme osallistujien esittelevän seminaaripäivänä lyhyesti (max 5 minuuttia) paperinsa ennen kommentteja ja keskustelua. Valitsemme osallistujat motivaatiokirjeiden perusteella. Pyydämme lähettämään 300–500 sanan motivaatiokirjeen 1.4. mennessä osoitteeseen matias.nurminen@uta.fi. Ilmoita selkeästi haluatko osallistua suomen vai englanninkieliseen sessioon. Lopulliset seminaaritekstit pyydämme toukokuun 4. mennessä samaan osoitteeseen.


Kutsua saa levittää.


Tapahtumasivu: https://research.uta.fi/narrare/cfp-narrare-interdisciplinary-spring-seminar-for-phd-researchers-may-21-2018-university-of-tampere/

 If your PhD project involves studying narrative or if you make use of narrative methods, this announcement is for you. On Monday May 21, 2018, Narrare: Centre for Interdisciplinary Narrative Studies
hosts the third annual spring seminar for PhD students. The seminar provides a chance to meet PhD researchers from diverse backgrounds who work on or with narrative, but also to participate in Narrare’s ongoing endeavor of developing theories, methods and analytical tools for the interdisciplinary field of narrative studies. The seminar papers will be commented on by the senior researchers and professors of the Centre. Our confirmed visiting scholar this year is Professor Ann Phoenix. Phoenix is Professor of Psychosocial Studies at Thomas Coram Research Unit, UCL Institute of Education, University of London and currently Fellow at the Helsinki Collegium for Advanced Studies.


We ask participants to submit a max. 8-page seminar paper that consists of (1) a brief introduction to your research question, target material, method or theoretical framework and its contextualization within the field of narrative studies (1–2 pages); (2) an analysis of your material (4 pages); (3) if possible, a representative excerpt from your target material (1–2 pages). Submissions are to be written in either English or Finnish. On the day of the seminar, participants are expected to present their papers briefly (max. 5 minutes) before comments and discussion. Please apply by sending a motivational letter of 300–500 words to Matias Nurminen (matias.nurminen@uta.fi) by April 1. There will be sessions in Finnish and English – please inform us which session you wish to participate! The deadline for the seminar papers is May 4, and they are to be sent to the same address.


Please feel free to circulate this message.

The event page: https://research.uta.fi/narrare/cfp-narrare-interdisciplinary-spring-seminar-for-phd-researchers-may-21-2018-university-of-tampere/


Matias Nurminen
Apurahatutkija, Kertomuksen vaarat. Kokemuspuhe, eksemplumin paluu ja aikalaiskriittinen narratologia (Koneen säätiö) 
Koordinaattori, Tutkimuskeskus Narrare

Tampereen yliopisto

Matias Nurminen (MA)
Junior Project Researcher / Dangers of Narrative 2017-2018 
Coordinator of Narrare: Centre for Interdisciplinary Narrative Studies Faculty of Communication Sciences / University of Tampere, Finland