Vuosikokouksen asialista

7.2.2018


AIKUISKASVATUKSEN TUTKIMUSSEURA RY

Sääntömääräinen vuosikokous 2018

Aika: Torstaina 15.2.2018 klo 17–18

Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Futura, Yliopistokatu 7, Joensuu (seminaarisali F211)

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokousvirkailijoiden valinta (kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat)
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös
 6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 7. Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet 2018
 8. Toimihenkilöt ja toimihenkilöiden palkkiot 2018
 9. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018
 10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2018
 11. Muut asiat
 12. Kokouksen päättäminen