Metodifestivaalit 2017

14.3.2017

(in English below)


Jyväskylän yliopisto (Ihmistieteiden metodikeskus IHME), Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto järjestävät yhteistyössä Metodifestivaalit 30.-31. toukokuuta 2017, https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/ihme/metodifestivaali-2017. Metodifestivaali on merkittävä kansallinen tohtorikouluttaja, joka kokoaa yhteen ihmistieteiden, yhteiskuntatieteiden, taloustieteiden, liikuntatieteiden ja tietojenkäsittelytieteiden tutkimusmetodologian erityisosaamista. Tapahtuman toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota pedagogiseen toteutukseen, jolla pyritään tukemaan tohtorikoulutettavien menetelmäoppimista parhaalla mahdollisella tavalla, joka tuottaa vahvaa tutkimusmetodologian osaamista. Kouluttajina on alan parhaita kansainvälisiä ja kotimaisia osaajia.

Festivaalien keynote-puhujat ovat professori Ricca Edmondson (National University of Ireland, Galway) otsikolla Qualitative Methods for Researching Wisdom in Cultural Contexts, associate professor Lars Malmberg (University of Oxford) otsikolla An intraindividual approach to educational research and data-analysis, ja professor Petri Nokelainen (Tampereen teknillinen yliopiston) otsikolla Issues in Study Design.

Järjestyksessään jo viides festivaali kutsuu tutkijoita, tohtorikoulutettavia ja opettajia pohtimaan tieteellisen tutkimuksen metodologiaan ja etiikkaan liittyviä ajankohtaisia globaaleja teemoja. Ohjelma on pääsääntöisesti englanniksi. Ohjelma sisältää sessioita ja tietoiskuja seuraavista teemoista:

-Why Visuals Matter? Using Images as Data

-Tutkimusaineistojen hallinta, anonymiteetti ja pseudonymiteetti

-Multilevel modelling

-Refiguring Interviews

-Methodological Variation in Research on Pedagogy (paneelikeskustelu)

-Co-exploring visual practices in educational settings

-Missing data and causality

-Miten kokemusta voi tutkia?

-How to keep alive longitudinal studies with aging participants

-Workshop on Idea Creation in User Experience Design

-Wisdom research

-Multilevel mixture modelling

-How to write the summary for my article based PhD?

-Longitudinal analysis and Big Data

-Mikä on tieteenfilosofinen positioni? Miten se vaikuttaa tutkimukseeni?

-Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien tutkimusmetodeja

-Multiple methods in longitudinal study: Examples from the First Steps study

Ilmoittautuminen on nyt alkanut osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/ihme/metodifestivaali-2017/ilmoittautuminen

Tervetuloa!

t. suunnittelutyöryhmä Jyväskylän yliopistosta (Hannakaisa Isomäki (pj.), Asko Tolvanen, Petteri Niemi ja Tiina Hokkanen), Tampereen yliopistosta (Pirjo Nikander, Kirsi Lumme-Sandt, Sami Borg ja Olli Nuutinen) ja Tampereen teknillisestä yliopistosta (Petri Nokelainen)


University of Jyväskylä (Methodology Centre for Human Sciences), University of Tampere, and Tampere University of Technology organize in collaboration the Methods Festival at the University of Jyväskylä 30-31 May 2017, https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/ihme/metodifestivaali-2017/en. The Festival is a significant national gathering that brings together special knowledge of research methodology from the fields of human sciences, social sciences, economics, sports sciences, and computer sciences. In the realization of the festival a special focus will be on the pedagogical implementation that supports doctoral students’ learning of methodology in the best possible way to achieve strong methodological learning outcomes. The Festival has the best international and national teachers.

The keynote speakers are professor Ricca Edmondson (National University of Ireland, Galway) with the title Qualitative Methods for Researching Wisdom in Cultural Contexts, associate professor Lars Malmberg (University of Oxford) with the title An intraindividual approach to educational research and data-analysis, and professor Petri Nokelainen (Tampere University of Technology) who speaks about Issues in Study Design.

This fifth Methods Festival invites researchers, doctoral students and teachers to reflect on global themes involving methodology of scientific research and ethics. Most of the program is in English. The program includes sessions and What is…? presentations on the following themes:

-Why Visuals Matter? Using Images as Data

-Multilevel modelling

-Refiguring Interviews

-Methodological Variation in Research on Pedagogy (panel discussion)

-Co-exploring visual practices in educational settings

-Missing data and causality

-How to keep alive longitudinal studies with aging participants

-Workshop on Idea Creation in User Experience Design

-Wisdom research

-Multilevel mixture modelling

-How to write the summary for my article based PhD?

-Longitudinal analysis and Big Data

-Multiple methods in longitudinal study: Examples from the First Steps study

The registration is now open at https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/ihme/metodifestivaali-2017/en/registration

Welcome!

Planning committee from the University of Jyväskylä (Hannakaisa Isomäki (chair), Asko Tolvanen, Petteri Niemi & Tiina Hokkanen), University of Tampere (Pirjo Nikander, Kirsi Lumme-Sandt, Sami Borg & Olli Nuutinen) and Tampere University of Technology (Petri Nokelainen)